Atbalsta pasākumi

26. Jūn, 2018

Riska pārvaldība – Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
  • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
  • uzskaites veidlapu par saņemto de minimi atbalstu.

Atbalstāmās nozares
Atbalsts augkopībai
Atbalsts lopkopībai

Atbalsta pretendenti
Juridiskas personas
Privātpersonas
Zemnieku saimniecības

Twitter: @euroriskagro