Lopu apdrošināšana

Kādus dzīvniekus un putnus ir iespējams apdrošīnāt?

 • Liellopi, sākot ar 2 mēnešu vecumu;
 • Zirgi;
 • Aitas, sākot ar 1 mēnesi;
 • Kazas;
 • Cūkas, sākot ar mēnesi;
 • Putni, mājputni, sākot ar 15 dienu vecumu;
 • Kažokādas zvēri;
 • Bišu saimes;
 • Brieži.

Kādi ir apdrošināmie riski?

 • Uguns riski;
 • Nelaimes gadījumi, tostarp, nožņaugšanās, nosmakšana, plēsīgu zvēru uzbrukums, pazusšana, u.c.;
 • Slimības;
 • Dabas stihiskie riski;
 • Trešo personu prettiesiska rīcība;
 • Transporta līdzekļu trieciens;
 • Transportēšanas izdevumi uz kautuvi;
 • Likvidēšanas izdevumi uz vietas.

Twitter: @euroriskagro