Sausuma apdrošināšana

Ar 2019. gadu EURORISK ir pirmais uzņēmums, kas Latvijā ir ienesis jaunumus sējumu apdrošināšanā – sausuma risku.

Ja līdz šim pasaulē tika izmantots SPI indekss jeb nokrišņu indekss, tad nu jau Latvijā ir pieejams SMI ( soil moisture index ) jeb augsnes mitruma indekss. Pozitīvu lomu, šāda indeksa ieviešanai, nospēlēja Latvija kā teritoriāli maza valsts, bet ar ļoti atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Šobrīd pasaulē ļoti intensīvi tiek izmantoti dati, kas iegūti tieši ar satelītu tehnoloģiju palīdzību, lai prognozētu iespējamās ražības, sausumu, veģetācijas attīstību. Tieši satelīta dati ir pirmie, kas tiek apkopoti, lai balstītu prognozes par iespējamām ražām.

No satelītiem ar radaru palīdzību tiek mērīts augsnes mitrums katru dienu. Uztverot zemes izstarotos mikroviļņus, satelīta mērījumi ar algoritmu palīdzību tiek pārvērsti augsnes mitruma m3 mērījumos.

Šo produktu pasaulē attīsta VanedrSat, kurš ir viens no pionieriem pasaulē augsnes mitruma noteikšanā  kopā ar Swiss Re , kurš ir pasaules lielākais pārapdrošinātājs, kuram ir spēcīgas kompetences dažādu lauksaimniecības risku apdrošināšanā.  VaderSat satelītu datus par augsnes mitrumu ir uzkrājis par 20 gadu periodu, bet katru gadu uzlabo precizitāti augsnes mitruma noteikšanā. Augsnes mitrums no satelīta tiek noteikts 100 x 100m lielos mērījumos. Lai ieviestu šo produktu Latvijā nepietika tikai noskenēt augsni ik dienas ar satelīta palīdzību, bet bija vajadzīgs būtisks sagatavošanās darbs, lai adaptētu produktu. Par katru novadu tika ievāktas kultūraugu ražības, atsevišķi izdalot mērījumus ziemājiem un vasarājiem.

Sausuma apdrošināšanu ir iespējams iegādāties līdz 15. aprīlim ziemāju kultūrām, savkārt vasarāju kultūrām līdz 1. jūnijam. Apdrošināšanas segumu var izvēlēties salīdzinoši gana agri, tādejādi nodrošinot mērījumu uzsākšanu agrīnās augu attīstības stadijās. Mērījumus katras sezonas kultūrām, saimnieki var izvēlēties divos periodu variantos – 2 vai 3 mēneši. Mērījumi tiek nodrošināti tikai lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Apdrošināt var sējumus, sētos zālājus, kukurūzu. Papildus tiek nodrošināts, lai saimnieki ik nedēļu sekotu līdzi jaunākajiem mērījumu rādītājiem. Tā pat minētajam apdrošināšanas veidam ir pieejams valsts atbalsts.

Tā pat ir pieejams valsts atbalsts līdz 70%.

EURORISK Agro kalkulatorā ir iespējams veikt aprēķinu aptuvenajām apdrošināšanas izmaksām – skatīt šeit

Latvijā pieejamais unikālais sausuma apdrošināšanas produkts, aizvadītajā gadā tika atzinīgi novērtēts arī citviet pasaulē. Kompānijai VanderSat un Swiss Re Latvijas augsnes mitruma apdrošināšanas produkts bija kā jauns izaicinājums, kurš vainagojās ar rezultātiem – saimniecību novērtējumu. 2019. gadā sausums tika konstatēts 12 novados un atlīdzība tika izmaksāta par 4500ha. Viskritiskākā situācija 2019. gadā bija Saldus, Durbes, Ventspils, Daugavpils novadu pusē.

Šobrīd apdrošināšanas produkta attīstību ļoti rūpīgi vēro kompānijas no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Francijas, lai to adaptētu arī savās valstīs.

Twitter: @euroriskagro