Sējumu apdrošināšana

Kuras kultūras var apdrošināt?

Lai saimniecības saņemtu valsts atbalstu līdz 70%, var apdrošināt:

 • ziemas un / vai vasaras kultūras;
 • rapsi, kviešus, miežus, auzas, rudzi, tritikāli, ripsi, lauku pupas, griķus, zirņus, kukurūzu.

Apdrošināmie apjomi?

Saimniecība var apdrošināt gan pilnīgi visus sējumus, gan tikai daļu no tiem, piemēram, vienu pilnu kultūru.

Cik tas maksā?

Aptuvenās apdrošināšanas izmaksas var aprēķinās EURORISK Agro kalkulatorā – skatīt šeit

Apdrošināmie riski?

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divas reizes gadā.
Pavasarī no 1.maija līdz 22. jūnijam ir iespēja apdrošināt sekojošus riskus:

 • Krusu;
 • Krusu, lietusgāzes, vētru, veldri ( radusies vētras un lietusgāžu rezultātā );

Papildus pieejami šādi riski:

 • Meža zvēru un putnu nodarītie bojājumi;
 • Ugunsrisks uz lauka;
 • Trešās personas ļaunprātīga rīcība;
 • Zibens;
 • Līdz sadīgšanai, lietusgāžu rezultātā radusies augsnes garoza, kura kavē augu dīgšanu.

Rudenī no 1.oktobra līdz novembrim, ziemas sējumus var apdrošināt pret:

 • Krusu, vētru, lietu, izsalšanu.

Ar 1. maiju ziemāju apdrošināšana pāriet automātiski uz vasaras risku apdrošināšanu, tā tad komplektā nāk izvēlētie augstāk norādītie riski.

Jaunums! Sausuma apdrošināšanas risks sējumiem, zālājiem, kukurūzai.

Sīkāk skatīt šeit! 

Ieguvumi no sējumu apdrošināšanas

Apdrošinot sējumus, zemnieks novērš finansiālos zaudējumus, kuri var iestāties pēc kāda no iepriekš minētajiem riskiem. Zaudējumu gadījumā var tikt atlīdzināta neiegūtās ražas vērtība vai daļa no apdrošinājuma summas atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem procentos, tādejādi zemnieks saņem atlīdzību par dabas nodarītajiem postījumiem.

Kā lauki tiek apsekoti?

Profesionāļu komanda, pirms apdrošināšanas apseko ziemas kultūru laukus rudenī. Vasarājus var apdrošināt bez iepriekšējas apsekošanas.

Kā notiek atlīdzības gadījumu apsekošana?

Saimniecībai konstatējot zaudējumus, bojājumu piesaka mums, EURORISK Agro. Mēs esam pirmais uzņēmums Latvijā, kurš apsekošanu veic ar dronu palīdzību, lai maksimāli noteiktu precīzu bojājumu apjomu. Apsekošanā piedalās mūsu komandas pārstāvji, apdrošinātāju agronoms un saimnieks.

Valsts atbalsts

Lauksaimnieki, apdrošinot sējumus, var saņemt valsts atbalstu līdz 70% no samaksātās apdrošināšanas prēmijas.
Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku Atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz:

 • apdrošināšanas polises kopija, kurā norādīti apdrošinātie riski;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopija;
 • apdrošināmo lauku saraksts;
 • saimniecības pieteikums apdrošināšanai.

Sīkāku informāciju skatīt Lauku Atbalsta dienesta mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/apdrosinasana/

Twitter: @euroriskagro