Sējumu apdrošināšana

Kuras kultūras var apdrošināt?

Saimniecības, kuras pieteikušas laukus platību maksājumiem var apdrošināt:
rapsi, kviešus, miežus, auzas, tritikāli, ripsi, lauku pupas, griķus, zirņus.

Apdrošināmie apjomi?

Saimniecība var apdrošināt gan pilnīgi visus sējumus, gan tikai daļu no tiem, piemēram, vienu kultūru.

Pret ko var apdrošināt?

Sējumu apdrošināšanai var pieteikties divas reizes gadā.
Pavasarī no 1.marta, kad vasarājus ir iespējams apdrošināt pret:

  • Krusu;
  • Krusu, lietu, vētru;

Rudenī no 1.oktobra līdz 10.novembrim, ziemas sējumus var apdrošināt pret:

  • Krusu, vētru, lietu, izsalšanu.

Veicot sējumu apdrošināšanu, visas kultūras var apdrošināt pret vienas grupas riskiem.

Ieguvumi no sējumu apdrošināšanas

Apdrošinot sējumus, zemnieks novērš finansiālos zaudējumus, kuri var iestāties pēc kāda no iepriekš minētajiem riskiem. Zaudējumu gadījumā var tikt atlīdzināta neiegūtās ražas vērtība vai daļa no apdrošinājuma summas atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem procentos, tādejādi zemnieks saņem atlīdzību par dabas nodarītajiem postījumiem.

Valsts atbalsts

Lauksaimnieki, apdrošinot sējumus, var saņemt valsts atbalstu līdz 70% no samaksātās apdrošināšanas prēmijas.
Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku Atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz:

  • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
  • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopija.

Sīkāku informāciju skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/apdrosinasana/

Apdrošināšanas kalkulators

Kultūra:
Plānotā ražas cena:
Kultūrauga platība:
Plānotā raža:
Apdrošināšanas riski:
Lauka apdrošinājuma summa:
Apdrošināšanas izmaksas:
Valsts atbalsts:
Saimniecības ieguldījums:
Izmaksas uz 1 ha:

Paldies, Jūsu pieprasījums tika veiksmīgi nosūtīts!

Twitter: @euroriskagro