Spectehnikas apdrošināšana

AgroRiskTM ir trīs līmeņu spectehnikas apdrošināšanas programma, kura būtiski atšķiras no tirgū piedāvātajām. Katrs no līmeņiem ir īpaši izstrādāts, lai nodrošinātu piemērotāko apdrošināšanas segumu par labāko cenu!

AgroRiskTM I ir izstrādāts, lai pasargātu saimniecības no negaidītiem zaudējumiem, kuri iestājušies tehnikas vienībai atrodoties novietnē un katastrofāliem zaudējumiem, teh-nikas ekspluatācijas laika. Atrodoties novietnē ar izslēgtu dzinēju uz tehnikas vienību attiecas nosaukto risku segums. Šis segums pasargā no sekojošiem riskiem: uguns (arī zibens un eksplozija), dabas stihiskais, šķidruma vai tvaika noplūdes, trešo personu ļaunprātīgas rīcības un sadursmes. Tehniku pārvadājot un ekspluatējot uz to attiecas visu risku segums, kurš iestājas tehnikas vienības pilnīgas bojāejas (70% no tehnikas aizvietošanas vērtības tieši pirms negadījuma) rezultātā.

AgroRiskTM II piedāvā visu risku segumu. Zaudējumi pašaizdegšanās rezultātā tiek segti tehnikai līdz 10 gadu vecumam. AgroRiskTM II segums atbilst visu komercbanku stan-darta līzinga prasībām.

AgroRiskTM III piedāvā plašāko spectehnikas segumu, kāds šobrīd ir pieejams Latvijas tirgū! Zaudējumi pašaizdegšanās rezultātā tiek segti bez vecuma ierobežojuma tehnikai. Tiek segta svešķermeņu (t.sk. arī akmeņu) nonākšana mehānismos ar atlīdzību limitu līdz EUR 5000. Segtas tehnikas aizvietošanas izmaksas ar atlīdzību limitu līdz EUR 700 dienā. Kabīnes stiklojumam pašrisks tiek noteikts EUR 70 pirmajam bojājuma gadījumam. Ja bez kabīnes stiklojuma ir cietušas arī citas tehnikas daļas, tiek piemērots viens augstākais pašrisks. Pats galvenais, ka remonts tiek veikts ar jaunām detaļām, ja tehnikas vienība ir līdz 10 gadus veca un tai ir līdz 10,000 motor stundām.

Visi programmas līmeņi ir spēkā visā Latvijas teritorijā, piedaloties ceļu satiksmē un pārvadāšanas laikā, kā arī nomas laikā. AgroRisk TM programmas dalībniekiem garantējam diennakts atlīdzību tālruni un eksperta ierašanos 12 h laikā pēc apdrošināšanas gadījuma. Piedāvājums attiecas uz tehniku, kuras vecums nepārsniedz 20 gadus 1. līmenim (vai bez vecuma ierobežojuma 1. līmenim), 15 gadus 2. līmenim un 3. līmenim.

AgroRiskTM segums

1. līmenis

 • Ir segti zaudējumi Nosaukto risku (uguns risks, dabas stihiskie riski, šķidruma vai tvaika noplūde, trešo personu ļaunprātīga rīcība, sadursme) iestāšanās rezultātā;
 • Ir segti zaudējumi pilnīgas bojāejas dēļ, ja tā radusies Visu risku iestāšanās rezu ltātā, t.sk. piedaloties ceļu satiksmē un pārvadāšanas laikā. Pilnīga bojāeja ir iestājusies, ja bojājumi pārsniedz vairāk kā 70% no objekta aizvietošanas vērtības tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Pilnīga bojāeja pašaizdegšanās rezultātā ir segta tehnikai, kuras vecums nepārsniedz 10 gadus.

2. līmenis

 • Visi riski;
 • Segums spēkā piedaloties ceļu satiksmē un pārvadāšanas laikā;
 • Zaudējumi pašaizdegšanās rezultātā ir segti tehnikai, kuras vecums nepārsniedz 10 gadus.

3. līmenis

 • Visi riski;
 • Segums spēkā piedaloties ceļu satiksmē un pārvadāšanas laikā;
 • Pašaizdegšanās bez vecuma ierobežojuma;
 • Segta svešķermeņu (t.sk. akmeņu) ieraušana mehānismos, atlīdzības limits EUR 5,000 periodā;
 • Segta tehnikas aizvietošana, limits līdz EUR 700, dienā, EUR 7,000 periodā, max 30 dienas;
 • Remonts tiek veikts ar jaunām detaļām, ja tehnikas vienība ir līdz 10 gadus veca un tai ir līdz 10,000 motorstundām;
 • Kabīnes stiklojumam pašrisks tiek noteikts EUR 70 pirmajam bojājuma gadījum am. Ja bez kabīnes stiklojuma ir cietušas arī citas tehnikas daļas, tiek piemērots viens augstākais pašrisks.

Twitter: @euroriskagro