Svarīgi! Izmaiņas lauksaimniecības apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas kārtībā!

22. Sep, 2015 | ,

Līdz 30.septembrim jāiesniedz dokumenti, lai saņemtu valsts atbalstu par sējumu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu!

Veiktas izmaiņas dokumentu iesniegšanas kārtībā par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti 2015. gadā.

Ar pirmo septembri stājās spēkā 25. augustā pieņemtie Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, kuri paredz, ka pretendents, kurš noslēdzis apdrošināšanas līgumu no 2015.gada 1.janvāra, lai saņemtu valsts atbalstu Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē dokumentus iesniedz no 15.09.2015. – 30.09.2015.

Lai gan LAD izmaksas par šīm apdrošināšanas prēmijām neuzsāks ātrāk par 15.septembri, dokumentu iesniegšanas iespējama arī šobrīd. Iepriekš noteiktais izmaksu termiņš 01.10.2015. – 01.11.2015 vairs nav spēkā.

LAD iesniedzami sekojoši dokumenti:

1. Pretendenta iesniegums;

2. Polises kopija;

3. Rēķina kopija;

4. Maksājumu uzdevums/-i, kas apliecina, ka rēķins par polisi ir ticis pilnībā nomaksāts.

Šo pašu noteikumu tālākie grozījumi, kas stājās spēkā no 4.septembra paredz, ka 2015. gadā ir palielināts finansējums apdrošināšanas polišu daļējai segšanai par 437 541 EUR, sasniedzot kopējo summu 1 497 312 EUR.

Plašāka informācija šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263434

Savukārt ar 2015.gada 15.oktobri sāks darboties jauni apdrošināšanas polišu noteikumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kas paredz finansēt līdz 65% no apdrošināšanas prēmijām.

Ja rodas jautājumi par jauno atbalsta sistēmu lauksaimniecības apdrošināšanas polisēm, zvaniet 22000018 vai rakstiet agro@eurorisk.lv 

Twitter: @euroriskagro