Valdība palielina atbalstu lauksaimniekiem

19. Sep, 2018

2018. gada 18. septembrī Ministru kabinets pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr. 492 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, kuriparedz palielināt atbalstu par apdrošināšanas polisēm, tādējādi tas veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā savas saimniecības risku mazināšanā.

Ko paredz MK noteikumu jaunie grozījumi?

  • Apbalstu varēs saņemt par apdrošināšanas polisēm, kurās paredzēta zaudējumu kompensēšana, ja tie pārsniedz 20% no produkcijas apmēra (iepriekš tie bija 30% no zaudējumiem);
  • Tiek palielināta valsts atbalsta intensitāte līdz 70% no polise iegādes izdevumiem (iepriekš maksimālā intensitāte bija 65%).

Ko iegūst lauksaimnieki ar šiem MK noteikumu grozījumiem?

  • Palielināsies tā prēmijas daļa, par kuru paredzēts atbalsts;
  • Palielināsies pats valsts atbalsts un tas nozīmē, ka ieguldījums no saimniecības puses būs mazāks.

Kāpēc vajadzīgi šie grozījumi MK noteikumos?

Tas tiek darīts, lai atbalstītu lauksaimniekus samazināt riskus jeb iegādāties apdrošināšanu.

Kuriem apdrošināšanas veidiem ir spēkā šis atbalsts?

Šis atbalsts paredzēts produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanai.

Šo atbalstu varēs saņemt arī lauksaimnieki, kuriem ir nodokļu parādi, bet ir noslēgta vienošanās ar VID par parāda apmaksas grafiku un šī vienošanās tiek pildīta.

Gan Eiropas Savienība, gan Latvijas valdība veicina lauksaimnieku iesaistīšanos riska mazināšanas pasākumos, t.i. apdrošināšanā.

Atsauce: http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauksaimnieku-iesaistisanos-apdrosinasanas-pakalpojumu-izmant?id=9752 

Twitter: @euroriskagro